ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา(Covid-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ 

                ๑) www.obectv.tv

                ๒) www.youtube.com ค้นหา Obec Channel
                ๓) www.facebook.com/obeconline 
ค้นหา Obec Channel

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 207 ครั้ง