ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ดำเนินการโครงการเด็กวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน แข็งแรงฉลาดเติมโตเต็มศักญภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงจัดทำสื่อประสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จึงขอให้ท่านประสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดดังแนบ

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 24 ครั้ง