ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to Anubandeombangnangbuat (Watthachang) School website

News

การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV


                การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)


Journal Online
Activity
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มเพื่อน
Administrators
Username
Password
Forgot password
E-Service System
Link